Dla Świadczeniodawcy

SIMP – System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki

SIMP/SMPT – wniosek o założenie konta administratora w SIMP/SMPT
Adres strony SIMP/SMPT

Pliki do pobrania

ANKIETA_MAMMOG.doc – Ankieta dla programu profilaktyki raka piersi
ANKIETA_CYTOL.doc – Ankieta dla programu profilaktyki raka szyjki macicy
SIMP-prezentacja.pdf – prezentacja ze szkolenia

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej