Dla Świadczeniodawcy

Aplikacja do przygotowania oferty

Wersja aktualna aplikacji do przygotowania oferty

Pełna wersja NFZ-KO wersja 2023.11.0.0
Aktualizacja NFZ-KO do wersji 2023.11.0.0

Pliki do pobrania
Instrukcja do aplikacji NFZ-KO

Wersje archiwalne aplikacji do przygotowania oferty

Pliki do pobrania
Pełna wersja NFZ-KO wersja 2023.8.0.1
Pełna wersja NFZ-KO wersja 2023.8.0.2
Pełna wersja NFZ-KO wersja 2023.9.0.0
Pełna wersja NFZ-KO wersja 2023.10.0.0

Źródło: Dział Aplikacji