Dla Świadczeniodawcy

Aktualności

Konkurs ofert w zakresie ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH

28.03.2024
Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowań konkursowych w zakresach -świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie - świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych…

Konkurs w zakresie CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – II POZIOM REFERENCYJNY

27.03.2024
Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju PSY w zakresie CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – II POZIOM REFERENCYJNY

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w zakresie KOC II/III, DOK, KO-CZR w roku 2024

05.03.2024
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w zakresie KOC II/III, DOK, KO-CZR w roku 2024

Konkurs w zakresie CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – II POZIOM REFERENCYJNY

19.02.2024
Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju PSY w zakresie CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – II POZIOM REFERENCYJNY

Przerwa techniczna

01.02.2024
Przerwa w dostępie do systemów informatycznych Świętokrzyskiego OW NFZ.

Postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

30.01.2024
Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju leczenie szpitalne.

Ogłoszenie konkursów na programy lekowe

30.01.2024
Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe.

Przerwa techniczna

26.01.2024
Przerwa w dostępie do systemów informatycznych Świętokrzyskiego OW NFZ.