Dla Świadczeniodawcy

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy – zespoły wyjazdowe
Formularz zgłoszeniowy do udziału w programie szczepień przeciwko SARS-CoV-2
Wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe
Wzór wniosku o zmianę załącznika – „Wykaz podwykonawców”
Wzór wniosku o przeniesienie praw i obowiązków z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (cesja)
Wzór zlecenia – zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne
Wzór zlecenia – naprawa wyrobu medycznego

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej