Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawców

Komunikat AOTMiT

10.04.2019
Udostępnienie danych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży.

Komunikat dotyczący przekazania kolejnej informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych

05.04.2019
Przypomnienie o konieczności przekazywania do ŚwOW NFZ w Kielcach, danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych przez Świadczeniodawców z wyłączeniem świadczeniodawców posiadających umowę w rodzaju…

Komunikat dla świadczeniodawców

01.04.2019
Wdrożenie rozwiązania informatycznego NFZ wspierającego procesy elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne.

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: POZ

01.04.2019
Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: POZ w sprawie weryfikacji list POZ

Komunikat dla świadczeniodawców i świadczeniobiorców.

29.03.2019
Komunikat dla świadczeniodawców i świadczeniobiorców w sprawie zatwierdzenia wniosków o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

29.03.2019
Komunikat o ogłoszeniu konkursu ofert na program lekowy B.88 - leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

28.03.2019
Raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń przeszczepienia nerki lub nerki z trzustką.

Rozstrzygnięcie postępowania w trybie konkursu ofert – świadczenia w rodzaju Ratownictwo Medyczne

26.03.2019
Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2019 i latach następnych w rodzaju…

Przerwa techniczna

22.03.2019
Przerwa w działaniu systemów informatycznych

Komunikat w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia postępowania o udzielanie świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne

21.03.2019
Komunikat w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert (świadczenia w rodzaju ratownictwo medyczne)