Dla Świadczeniodawcy

Pliki ZPO do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

PLIK ZPO 2022 – program pilotażowy – centrum zdrowia psychicznego – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

02.03.2022
PLIK ZPO 2022 – program pilotażowy – centrum zdrowia psychicznego – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

PLIK ZPO 2022 – SZP – programy lekowe – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

01.02.2022
PLIK ZPO 2022 - SZP - PROGRAMY LEKOWE - do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

PLIK ZPO 2022 – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

28.01.2022
PLIK ZPO 2022 – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

PLIK ZPO 2022 – opieka paliatywna i hospicyjna – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

28.01.2022
PLIK ZPO 2022 – opieka paliatywna i hospicyjna – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

PLIK ZPO 2022 – SOK – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

25.01.2022
PLIK ZPO 2022 – SOK – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

PLIK ZPO 2022 – Rehabilitacja Lecznicza – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

24.01.2022
PLIK ZPO 2022 – Rehabilitacja Lecznicza – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

PLIK ZPO 2022 – AOS – ASDK – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

24.01.2022
PLIK ZPO 2022 – AOS – ASDK – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

PLIK ZPO 2022 – AOS – Poradnie – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

24.01.2022
PLIK ZPO 2022 – AOS – Poradnie – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

PLIK ZPO I półrocze 2022 – Profilaktyka 40 PLUS – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

21.01.2022
PLIK ZPO I półrocze 2022 – Profilaktyka 40 PLUS – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

PLIK ZPO 2022 do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej – Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

18.01.2022
PLIK ZPO 2022 do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej – Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień