Dla Świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawcy

PLIK ZPO II półrocze 2022 – Profilaktyka 40 PLUS – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

22.07.2022

PLIK ZPO II półrocze 2022 – Profilaktyka 40 PLUS – do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej.

130022000082_2022_-_PROGRAM_PILOTAŻOWY_- PROFILAKTYKA_40_PLUS_USTALENIE_KWOTY_ZOBOWIĄZANIA_NA_KOLEJNY_OKRES_ROZLICZENIOWY

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego