Dla Świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawcy

Zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych w rodzaju leczenie stomatologiczne

20.01.2022

Zwracamy się do podmiotów wykonujących działalność leczniczą zainteresowanych udzielaniem świadczeń w zakresach i obszarach wskazanych w tabeli poniżej o wypełnienie udostępnionego w załączniku nr 2 do komunikatu zgłoszenia* i przesłanie go drogą e-mailową na adres: dlo@nfz-kielce.pl

Zgloszenie

Termin przekazania informacji upływa 31 marca br.

W ślad za Planem Zakupu Świadczeń na 2022 r. oraz analizą dostępności do świadczeń opieki medycznej w rodzaju leczenie stomatologiczne, publikujemy wykaz zakresów świadczeń i obszarów bez zabezpieczenia:

Rodzaj świadczeń Zakres świadczeń Typ obszaru Obszar nazwa Obszar kod
Leczenie stomatologiczne Świadczenia ogólnostomatologiczne gmina Gnojno 2601022
Leczenie stomatologiczne Świadczenia ogólnostomatologiczne gmina Wiślica 2601083
Leczenie stomatologiczne Świadczenia ogólnostomatologiczne gmina Pacanów 2601043
Leczenie stomatologiczne Świadczenia ogólnostomatologiczne gmina Oksa 2602052
Leczenie stomatologiczne Świadczenia ogólnostomatologiczne gmina Smyków 2605072
Leczenie stomatologiczne Świadczenia ogólnostomatologiczne gmina Baćkowice 2606012
Leczenie stomatologiczne Świadczenia ogólnostomatologiczne gmina Kunów 2607053
Leczenie stomatologiczne Świadczenia ogólnostomatologiczne gmina Radków 2613042
Leczenie stomatologiczne Świadczenia ogólnostomatologiczne gmina Secemin 2613052
Leczenie stomatologiczne Świadczenia ogólnostomatologiczne gmina Włoszczowa 2613063
Leczenie stomatologiczne Świadczenia ogólnostomatologiczne gmina Kije 2608022
Leczenie stomatologiczne Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej grupa powiatów Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Opatowski, Pińczowski, Sandomierski, Staszowski 2601, 2602, 2603, 2606, 2608, 2609, 2612
Leczenie stomatologiczne świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na aids województwo świętokrzyskie 26
Leczenie stomatologiczne Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki województwo świętokrzyskie 26

*Informujemy, że fakt przekazania przez podmiot działalności leczniczej zgłoszenia nie stanowi zobowiązania NFZ do zawarcia umowy, zgodnie z zapisami art. 139 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Źródło: Dział Lecznictwa Otwartego