Dla Świadczeniodawcy

Apteki

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie omyłkowego zamknięcia statusu recepty

31.08.2020
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie omyłkowego zamknięcia statusu recepty

Komunikat dla aptek

29.07.2020
Komunikat dla aptek w sprawie zmiany schematu parsowania XSD

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie pobierania zakresów numerów recept przez farmaceutów.

06.05.2020
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie pobierania zakresów numerów recept przez farmaceutów.

Komunikat dla aptek w sprawie przekazywania zestawienia zbiorczego recept w postaci elektronicznej

19.03.2020
Komunikat dla aptek w sprawie przekazywania zestawienia zbiorczego recept w postaci elektronicznej

Komunikat dla aptek w sprawie przekazywania zestawienia zbiorczego recept w postaci elektronicznej

16.03.2020
Komunikat dla aptek w sprawie przekazywania zestawienia zbiorczego recept w postaci elektronicznej

Komunikat dla aptek w sprawie przekazywania zestawienia zbiorczego recept w postaci elektronicznej

13.03.2020
Komunikat dla aptek w sprawie przekazywania zestawienia zbiorczego recept w postaci elektronicznej

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprawdzeń weryfikacyjnych dla komunikatu elektronicznego LEK

17.10.2019
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprawdzeń weryfikacyjnych dla komunikatu elektronicznego LEK

Komunikat NFZ w sprawie prawidłowego przekazywania w komunikacie LEK numeru REGON świadczeniodawcy

29.01.2019
Komunikat NFZ w sprawie prawidłowego przekazywania w komunikacie LEK numeru REGON świadczeniodawcy

Komunikat dla aptek i punktów aptecznych w sprawie aktualizacji oprogramowania o moduł e-recepty.

21.12.2018
Komunikat dla aptek i punktów aptecznych w sprawie aktualizacji oprogramowania o moduł e-recepty.

Komunikat w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK numeru REGON

12.07.2018
Komunikat w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotyczących świadczeniodawcy (numer REGON), u którego wystawiono receptę refundowaną.