Dla Świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców

29.04.2021

Informacja dotycząca sposobu kwalifikacji pacjenta do terapii  ECMO

Kwalifikacja do ECMO