Dla Świadczeniodawcy

KONTAKT

WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIAŁ LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO – KONTRAKTOWANIE

LECZENIE SZPITALNE 41 36-46-118
ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE 41 36-46-213
OPIEKA PALIATYWNO-HOSPICYJNA 41 36-46-134
ŚWIADCZENIA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 41 36-46-247
PSYCHIATRIA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 41 36-46-240

DZIAŁ LECZNICTWA OTWARTEGO – KONTRAKTOWANIE

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 41 36-46-116 41 36-46-161
REHABILITACJA 41 36-46-230 41 36-46-233
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 41 36-46-246 41 36-46-128
ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE 41 36-46-248 41 36-46-199
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE 41 36-46-128 41 36-46-246

DZIAŁ MONITOROWANIA, ANALIZ I PLANOWANIA ŚWIADCZEŃ

REH, 41 36-46-214
POZ, POZ+, PRO 41 36-46-137
KIEROWNIK 41 36-46-154
STM, PSY, CZP 41 36-46-212
SZP (ODDZIAŁY), OPH, SPO, SOK, PTM, PDM 41 36-46-157
AOS 41 36-46-144
ZPO 41 36-46-133
KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH 41 36-46-141
Źródło: Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń