Dla Świadczeniodawcy

KONTAKT

WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIAŁ LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO – KONTRAKTOWANIE

LECZENIE SZPITALNE 41 36-46-118 41 36-46-240
ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE 41 36-46-213 41 36-46-118
OPIEKA PALIATYWNO-HOSPICYJNA 41 36-46-240 41 36-46-247
ŚWIADCZENIA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 41 36-46-247 41 36-46-240
PSYCHIATRIA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 41 36-46-247 41 36-46-118
PROGRAMY LEKOWE I CHEMIOTERAPIA 41 36-46-284 41 36-46-173

DZIAŁ LECZNICTWA OTWARTEGO-KONTRAKTOWANIE

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 41 36-46-116 41 36-46-230
REHABILITACJA 41 36-46-230 41 36-46-116
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 41 36-46-297 41 36-46-246
ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE 41 36-46-234 41 36-46-248
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE 41 36-46-297

DZIAŁ MONITOROWANIA, ANALIZ I PLANOWANIA ŚWIADCZEŃ

REH, POZ 41 36-46-214
POZ, POZ+, PRO 41 36-46-137
KIEROWNIK 41 36-46-154
STM, PSY, CZP 41 36-46-212
CHEMIOTERAPIA I PL 41 36-46-291
CHEMIOTERAPIA I PL 41 36-46-292
SZP, OPH, SPO, SOK 41 36-46-157
AOS 41 36-46-144
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej