Dla Świadczeniodawcy

Pliki ZPO do sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej

Pliki do pobrania

Plik ZPO REH
Plik ZPO Leczenie szpitalne – programy lekowe
Plik ZPO 2020 Wyroby Medyczne
PLIK ZPO 2020 LECZENIE STOMATOLOGICZNE
Plik ZPO 2020 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE – dokumentacja aktualizacyjna
PLIK ZPO AOS PORADNIE

Klauzula RODO

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej