Dla Świadczeniodawcy

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne
Wzór zlecenia naprawy wyrobu medycznego
Wzór wniosku o leczenie uzdrowiskowe (do wydruku)
Wzór wniosku o zmianę załącznika – „Wykaz podwykonawców”
Wzór wniosku o przeniesienie praw i obowiązków z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (cesja)

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej