Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawców

Dodatkowe środki na powrót do normalnego trybu leczenia

09.07.2020
Od 1 lipca szpitale, poradnie specjalistyczne i POZ otrzymają dodatkowo 3% wysokości faktur, które rozliczają z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ważne dla świadczeniodawców POZ i AOS

09.07.2020
Wydłużenie terminu przesyłania ankiet dotyczących jakości i prędkości internetu w placówkach POZ i AOS

Informacja o przekazywaniu danych o liczbie etatów pielęgniarek i położnych (wszyscy świadczeniodawcy)

08.07.2020
informacja o przekazywaniu danych o liczbie etatów pielęgniarek i położnych (wszyscy świadczeniodawcy)

Komunikat dla świadczeniodawców

30.06.2020
Komunikat w sprawie uruchomienia interfejsu dostępowego z wykorzystaniem usług sieciowych, w oparciu o mechanizm WSBroker umożliwiającą przekazywanie komunikatów sprawozdawczych i pobieranie informacji zwrotnych

Termin ankiety przedłużony

30.06.2020
Do 7.07.2020 r. wydłużony został termin wypełnienia ankiety dotyczącej prędkości oraz jakości łączy internetowych w podmiotach POZ i AOS.

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wystawiania recept z uprawnieniem Senior.

26.06.2020
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wystawiania przez lekarzy specjalistów recept z uprawnieniem Senior.

Zasady prowadzenia list oczekujących po przerwie w udzielaniu świadczeń z powodu COVID-19

24.06.2020
Zasady prowadzenia list oczekujących po przerwie w udzielaniu świadczeń z powodu COVID-19

Komunikat dla Świadczeniodawców i Świadczeniobiorców

19.06.2020
Komunikat dla Świadczeniodawców i Świadczeniobiorców w sprawie zatwierdzenia wniosku o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

Komunikat dla Świadczeniodawców i Świadczeniobiorców

16.06.2020
Komunikat dla Świadczeniodawców i Świadczeniobiorców w sprawie zatwierdzenia wniosku o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

WAŻNE! Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawczości list oczekujących w okresie pandemii.

02.06.2020
Komunikat w sprawie zapisów pacjenta na listę oczekujących oraz skierowań.