Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawców

Dla świadczeniodawców – zasady rozliczenia kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami udzielanymi przez pielęgniarki i położne

08.11.2019
Komunikat dotyczący zasad rozliczenia kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne

Komunikat dla świadczeniodawców

06.11.2019
Dotyczy uzupełniania informacji o adresach elektronicznych na portalu SZOI.

Aktualizacja NFZ-KO

30.10.2019
Aktualizacja programu NFZ-KO do wersji 2019.5.1.1

Nowa wersja słownika refundowanych wyrobów medycznych (ZPO)

28.10.2019
Nowa wersja słownika refundowanych wyrobów medycznych (ZPO)

Komunikat dla świadczeniodawców i świadczeniobiorców.

25.10.2019
Komunikat dla świadczeniodawców i świadczeniobiorców w sprawie zatwierdzenia wniosków o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

Komunikat dla świadczeniodawców

25.10.2019
Aneksowanie umów na 2020r w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza

21.10.2019
Konkurs ofert rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w ośrodku/ oddziale dziennym

Aktualności Centrali

18.10.2019
Przerwa serwisowa

Aktualności Centrali

18.10.2019
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący problemów z systemem eWUŚ