Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawców

Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad realizacji planowych zabiegów operacyjnych

21.03.2020
W celu ograniczenia zużycia zapasów krwi i preparatów krwiopochodnych, Centrala NFZ zaleca w okresie od 23 do 29 marca 2020 stopniowe ograniczanie przyjęć, a od…

Komunikat do świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie lecznictwo uzdrowiskowe

21.03.2020
Komunikat do świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie lecznictwo uzdrowiskowe

Komunikat w sprawie realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna

18.03.2020
Teleporady w opiece psychiatrycznej, leczeniu uzależnień i programie pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń

17.03.2020
Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z zapobieganiem,…

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców uzdrowiskowych

16.03.2020
Informacje dotyczące pacjentów, którzy rozpoczeli leczenie uzdrowiskowe przed dniem 14 marca 2020 roku.

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący zmian w zakresie prowadzenia harmonogramów przyjęć.

16.03.2020
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący zmian w zakresie prowadzenia harmonogramów przyjęć.

Komunikat w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

15.03.2020
Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Komunikat dla świadczeniodawców

15.03.2020
Informacje dotyczące realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresach tlenoterapia domowa, żywienie pozajelitowe w warunkach domowych, żywienie dojelitowe w warunkach…

Komunikat do świadczeniodawców POZ

15.03.2020
Informacje dotyczące świadczeniodawców POZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat dla świadczeniodawców

15.03.2020
Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.