Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawców

Komunikat Prezesa AOTMiT

21.02.2020
Udostępnienie danych do taryfikacji świadczeń z zakresu leczenie szpitalne: choroby żeńskiego układu rozrodczego.

Komunikat w sprawie sprawozdawczości porad lekarz POZ

14.02.2020
Komunikat w sprawie sprawozdawczości porad lekarz POZ

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

12.02.2020
Komunikat dla osób wystawiających i realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Komunikat dotyczący umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

10.02.2020
Komunikat dotyczący umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

Informacja o możliwości składania wniosku o zawarcie umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufane

07.02.2020
Informacja o możliwości składania wniosku o zawarcie umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

31.01.2020
Nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne obowiązujący od 1.01.2020 r.

Zasady rozliczenia środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r

30.01.2020
Zasady rozliczenia środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r

Informacja dla świadczeniodawców

29.01.2020
Oświadczenie

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

28.01.2020
Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej