Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawców

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju leczenie stomatologiczne

10.03.2021
świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej; świadczenia ogólnostomatologiczne: obszar gmin Tarłów, Raków, Mirzec.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie ogłoszenia postępowania konkursowego

05.03.2021
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne

23.02.2021
Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne.

Komunikat dla świadczeniodawców

19.02.2021
Przerwa w dostępie do systemów

Komunikat w sprawie sprawozdawania wybranych świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem COVID-19

17.02.2021
dotyczy świadczeń określonych w zarządzeniu „covidowym”2), dla których zostanie wskazany taki sposób sprawozdawania

Nowelizacja rozporządzenia MZ: szpitale pediatryczne objęte pozalimitowym finansowaniem

10.02.2021
Zmiana przepisów umożliwia wprowadzenie rozwiązań pozwalających na zachowanie płynności finansowej placówek medycznych w I kwartale 2021 roku.

Komunikat w sprawie ogłoszenia uzupełniających postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna na 2021r.

10.02.2021
Komunikat w sprawie ogłoszenia uzupełniających postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna na 2021r.

Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej rozszerzone o proces szczepień przeciw COVID-19

09.02.2021
Centrum e-Zdrowia rozszerzyło zakres merytoryczny prowadzonych szkoleń dotyczących Elektronicznej Dokumentacji Medycznej o obsługę procesu szczepień przeciw COVID-19.

Komunikat dotyczący bezpłatnych certyfikowanych szkoleń e- learningowych dla lekarzy POZ i koordynatorów pacjenta

05.02.2021
Uzupełnienie do komunikatu dotyczącego bezpłatnych certyfikowanych szkoleń e- learningowych dla lekarzy POZ i koordynatorów pacjenta

Zmiany w ogłoszeniu Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 stycznia 2021 r.

03.02.2021
zmiany w ogłoszeniu naboru na  dodatkowe mobilne zespoły szczepiące przeciwko wirusowi SARS-CoV-2