Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawców

Przekazywanie poprzez eWUŚ informacji o kwarantannie

25.03.2020
W związku ze stanem epidemii koronawirusa, w trosce o pracowników służby zdrowia oraz pacjentów przebywających w placówkach medycznych, NFZ rozpoczyna przekazywanie informacji o objęciu osoby…

Dotyczący dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne w 2020 r

25.03.2020
Komunikat dotyczący dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne w 2020 roku.

Dotyczący dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza POZ w 2020 r.

25.03.2020
Dotyczący dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza POZ w 2020 r.

Komunikat dla twórców oprogramowania

25.03.2020
W związku z wprowadzeniem w systemie eWUŚ funkcjonalności przekazywania informacji dotyczącej objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej zostanie włączona obsługa komunikatu sprawdzenia statusu uprawnień do świadczeń eWUŚ…

Zalecenia do prowadzenia fizjoterapii z pacjentami zarazonymi wirusem SARS-CoV-2

24.03.2020
Zalecenia ekspertów Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Komunikat do świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju POZ i AOS

24.03.2020
Ważne dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad realizacji planowych zabiegów operacyjnych

21.03.2020
W celu ograniczenia zużycia zapasów krwi i preparatów krwiopochodnych, Centrala NFZ zaleca w okresie od 23 do 29 marca 2020 stopniowe ograniczanie przyjęć, a od…

Komunikat do świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie lecznictwo uzdrowiskowe

21.03.2020
Komunikat do świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie lecznictwo uzdrowiskowe

Komunikat w sprawie realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna

18.03.2020
Teleporady w opiece psychiatrycznej, leczeniu uzależnień i programie pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń

17.03.2020
Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z zapobieganiem,…