Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawców

Komunikat dla świadczeniodawców

14.03.2020
Komunikat do świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej

Komunikat dla Świadczeniobiorców dotyczący sytuacji epidemiologicznej.

13.03.2020
Komunikat dla Świadczeniobiorców dotyczący sytuacji epidemiologicznej.

Teleporady w AOS – informacje

11.03.2020
Na stronie internetowej Centrali NFZ został opublikowany komunikat dotyczący teleporad w AOS. Więcej informacji pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-w-ambulatoryjnej-opiece-specjalistycznej,7627.html      

Komunikat dla świadczeniodawców

10.03.2020
Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie świadczeń udzielanych przez Zespół Transportu Medycznego.

Dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrownej.

09.03.2020
Informatyzacja świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Komunikat dla świadczeniodawców

09.03.2020
Zasady uruchamiania zespołów transportu sanitarnego, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez Dyrektora właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

04.03.2020
Zapraszamy do zapisywania się na szkolenia organizowane przez CSIOZ.

Komunikat dla świadczeniodawców

28.02.2020
dot. świadczeniodawcy realizującego świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny, w zakresie: świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego w okresie od 1…

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

28.02.2020
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla szpitali w związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców

25.02.2020
Nowy Informator Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ już do odbierania